POLÍTICA DE PRIVACITAT – PROTECCIÓ DE DADES

POLÍTICA DE PRIVACITAT – PROTECCIÓ DE DADES
    
En FUNDACIÓ MONTBLANC PER A LA PROMOCIÓ DE LA DONA estem compromesos amb la protecció de la seva privacitat. Per això, tractem les seves dades i informació personal d'acord amb aquesta Política de Privacitat i de conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades o " RGPD "), d'aplicació a partir del 25 de maig de 2018, i amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (" LOPD ").

En facilitar les seves dades personals i utilitzar el nostre lloc web, entenem que ha llegit i comprès els termes relacionats amb la informació de protecció de dades de caràcter personal que s'exposen.


1. Responsable del tractament de les seves dades personals.

FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNECH
CIF G-58391236
Direcció: Carrer de Sants 14-16, principal 08014 – Barcelona
Correu electrònic: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

2. Dades personals i categories especials de dades personals.

Les dades personals són tota la informació sobre una persona física identificada o identificable (l’interessat), com per exemple el nom, l’adreça, el número de telèfon o l’adreça de correu electrònic.

Les categories especials de dades personals són un subgrup de dades personals que revelen l’origen ètnic o racial, les conviccions religioses o filosòfiques, la orientació sexual, la informació mèdica o de salut o l’afiliació sindical, entre d’altres.

Les dades personals (o dades) constitueixen qualsevol informació relacionada amb una persona física, identificada o identificable, inclús de forma indirecta, per referència a qualsevol altre informació, inclús un número d’identificació personal.

Definicions
Les dades d’ús són dades personals recopilades automàticament per la Web (o per tercers), que inclouen: adreces IP o noms de domini dels terminals ordinador, tableta, telèfon mòbil) utilitzats per l’Usuari que es connecta a la Web, les adreces en notació URI (Uniform Resource Identifier), el moment de la sol·licitud, el mètode utilitzat a l’enviar la sol·licitud al servidor, el tamany de l’arxiu obtingut en resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta del servidor (ordre correcta, error, etc.) el país d’origen, les característiques del navegador i el sistema operatiu utilitzat pel visitant, les diverses connotacions temporals de la visita (per exemple, el temps dedicat a cada pàgina) i els detalls de l’itinerari seguit dins de la web, amb particular referència a la seqüència de les pàgines consultades, als paràmetres relacionats amb el sistema operatiu i l’entorn de TI de l’Usuari.

L’individu és qui utilitza la Web, que ha de coincidir amb l’interessat o ser autoritzat per ell i les dades personals del qual s’estan processant.

L’interessat és la persona física o jurídica a qui es refereixen les Dades personals.

L’Encarregat del Tractament és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei u altre organisme que presta un servei al responsable pel processament de dades personals, segons el que es disposa en aquesta política de privacitat.

El Responsable del Tractament és la persona física o jurídica, autoritat pública, servei u altre organisme que, sol o juntament amb altres determini les decisions sobre les finalitats, els mètodes de tractament de les dades personals i les eines utilitzades, inclòs el perfil de seguretat, en relació amb el funcionament i l’ús de la web. El Responsable del tractament és FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNECH.

https://fundaciopaulinotorras.org (FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNCH o la Web) és la eina de hardware o software a través de la qual es recopilen les dades personals dels usuaris.

Cookie és una petita porció de dades emmagatzemades en el dispositiu de l’usuari.

Les referències legals són un avís pels usuaris europeus: aquesta declaració de privacitat s’ha preparat en compliment de les obligacions establertes en l’art. 10 de la Directiva 95/46/CE, així com les disposicions de la Directiva 2002/58/CE, actualitzada per la Directiva 2009/136/CE, relativa a les cookies.

3. Sol·licitud de dades personals

Les dades personals que poden sol·licitar-li comprenen les seves dades de contacte (per exemple, nom, adreça, número de telèfon, adreça de correu electrònic, entre d’altres), dades identificatives (per exemple, número de document nacional d’identitat, NIE o passaport, entre d’altres), o qualsevol altre que sigui necessària per a complir les finalitats exposades en aquesta Política. Si recopilem dades personals de categoria especial sobre vostè, l’informarem, li sol·licitarem el seu consentiment exprés pel tractament quan sigui necessari de conformitat amb la normativa d’aplicació i de les finalitats amb les que es fa.

Entre les dades personals recopilades per la Web de forma independent o por mitjà de tercers, figuren: nom, cognoms, data de naixement, número de telèfon, adreça, correu electrònic, contrasenya, número de fax, país, província, ciutat, sexe, cookies, dades d’ús i ubicació geogràfica.

Altres dades personals recopilades poden estar indicades en altres seccions d’aquesta política de privacitat o mitjançant textos informatius que es mostren juntament amb la recopilació de les dades.

Les dades personals poden ser ingressades voluntàriament per l’usuari o recopilades automàticament durant l’ús de la Web.
4. Finalitats principals del tractament de les seves dades personals.

La Web recopila les seves dades personals amb diverses finalitats.
Dades de donants: Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals i enviar ocasionalment comunicacions d’agraïment i informació sobre iniciatives, activitats i esdeveniments d’interès de la FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNECH.

Dades de col·laboradors i contraparts contractuals: Tractem aquestes dades amb la finalitat de mantenir, desenvolupar i controlar la relació que pugui establir-se entre les parts, complir amb les obligacions legals, i enviar comunicacions d’agraïment i informació sobre iniciatives, activitats i esdeveniments d’interès de la FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNECH.

Dades de contacte: Tractem les seves dades recollides a través de les seves cartes i emails per a la gestió de les seves sol·licituds i consultes.

Dades de cookies: Qualsevol ús de Cookies - o altres eines de seguiment - per part de la Web o per proveïdors de serveis externs utilitzats per la Web a menys que s’especifiqui el contrari, te el propòsit d’identificar a l’Usuari i registrar les preferències relatives per a finalitats estrictament relacionades amb la prestació del servei sol·licitat per l’Usuari.

Dades personals de treballadors: La recollida i tractament de les dades es realitza amb la finalitat de donar compliment i gestionar la relació laboral i d’atendre les seves activitats, incloent-hi l’administració de personal, la prevenció de riscos laborals, l’enviament de comunicacions generals o personals, incloses les relacionades amb productes o serveis de la Web, les publicacions del Responsable de les Dades, tant internes com externes, l’accés a bonificacions i subvencions. En el cas de currículums vitae, per a la gestió de les candidatures i els processos de selecció i, en el seu cas, posterior contractació.

Dades personals de participants en colònies: La recollida i tractament de les dades es realitza amb la finalitat de donar compliment a la normativa autonòmica que estableix les dades que s’han de recollir de forma obligatòria als menors que participin en les colònies que organitza la Fundació.
En tots els casos, les dades personals recopilades seran utilitzades amb la finalitat de donar compliment a les obligacions legals i a aquelles derivades de l’execució de les relacions comercials i contractes mercantils, administratius, etc., en els que el Responsable de les Dades sigui part, així com de gestionar qualsevol queixa o reclamació legal, laboral o comercial, incloses les comunicacions a través de les eines de denúncia que poguessin habilitar-se. Tanmateix,  podran ser utilitzades per enviar enquestes, qüestionaris i sol·licitar valoracions dels nostres serveis, donat que aquesta informació ens resulta de gran utilitat per controlar la qualitat d’aquests.

Tanmateix, la Web podrà utilitzar les seves dades per facilitar-li informació sobre els nostres serveis o productes o informació de la fundació, entitats associades o de la Web. En qualsevol moment pot sol·licitar que no li contactem ni informem sobre els nostres productes o serveis, així com que no revelem la seva informació a tercers amb aquesta finalitat, ja sigui contactant directament o be, en el seu caso, fent clic en el botó “donar-se de baixa” en els correus electrònics promocionals.


5. Cóm recollim les seves dades personals.
Informació que vostè ens facilita:

Recollim les dades personals que vostè ens facilita a través de la nostra web, mitjançant formularis o camps a completar, contractes, convenis, cartes, targetes de visita que ens entreguen, o a través del correu electrònic. En el moment de recollida se l’informarà de la nostra Política de protecció de dades.

Informació que recollim de les seves visites a la nostra web:

Recollim i emmagatzemem informació personal limitada i estadístiques globals anònimes de tots aquells usuaris que visiten la nostra web, ja sigui per que vostè ens facilita aquesta informació de forma activa o es troba simplement navegant en la nostra web. Aquesta informació es recull a través de cookies, per a més informació consulti la Política de cookies (poner link).

6. Terminis de conservació.

Les dades personals proporcionats es conservaran i tractaran en la mesura que siguin necessaris amb la finalitat de fer-los servir segons la finalitat per la que van ser recollits i segons la base jurídica del tractament dels mateixos d’acord amb la llei aplicable.

Mantindrem les seves dades personals mentre existeixi relació amb la FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNECH o mentre no exerceixi el seu dret de supressió, cancel·lació i/o limitació del tractament de les seves dades. En aquests casos, bloquejarem les seves dades, sense donar-li cap ús, excepte mentre puguin ser necessaris per l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar-se algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per la qual cosa sigui necessària la seva recuperació.


7. Legitimació pel tractament de les seves dades personals.

La base legal pel tractament de les seves dades amb les finalitats abans esmentades serà sempre alguna de les previstes per l’article 6 del RGPD, és a dir:

El Responsable o l’Encarregat processen dades personals relacionats amb l’usuari en cas de que existeixi una de les següents condicions:
L’usuari ha donat el seu consentiment per un o més propòsits específics

El tractament és necessari per l’execució d’un contracte amb l’interessat o per l’aplicació a petició seva de mesures precontractuals

El tractament és necessari per complir una obligació legal a la que està subjecte el Responsable del tractament

El tractament és necessari per a la realització d’una tasca duta a terme en interès públic o per l’exercici de l’autoritat pública conferida al Titular;

El tractament és necessari per la recerca de l’interès legítim del responsable o de tercers.
Si el tractament es refereix a dades personals de categoria especial, estarà sempre fonamentat en alguna de les bases legals de l’article 9 del RGPD.

En qualsevol cas, sempre és possible demanar al Responsable que aclareixi la base jurídica concreta de cada tractament i, en particular, que especifiqui si el tractament es basa en la llei, estipulada en un contracte o si és necessari per  celebrar un contracte.


8. Dades de menors.

Si l’usuari fos menor d’edat (segons la legislació aplicable), es requereix que compti amb el previ consentiment dels seus pares o tutors abans de procedir a la inclusió de les seves dades personals en els formularis de la web. La FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNECH en cap cas serà responsable de les dades facilitades pel menor si incompleix aquest requisit.


9. Els seus drets quan ens facilita les seves dades personals.

9.1. Quins drets li emparen en relació al tractament de les seves dades?
Dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals.
Dret a sol·licitar la seva rectificació o supressió.
Dret a sol·licitar la limitació del seu tractament.
Dret a oposar-se al tractament.
Dret a la portabilitat de les dades.
Dret a retirar el consentiment prestat.
Accés/rectificació i supressió: les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, en el seu cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per l’execució del contracte.

Limitació: en determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas, únicament les conservarem per l’exercici o defensa de reclamacions.

Oposició: els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNECH deixarà de tractar les dades, a menys que acrediti motius legítims imperiosos pel tractament que prevalgui sobre els interessos, els drets i les llibertats de l’interessat, o per la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions, i els mantindrà degudament bloquejats durant el termini corresponent mentre persisteixin les obligacions legals.

Igualment, l’interessat te dret a oposar-se a l’adopció de decisions individuals automatitzades que poguessin produir efectes jurídics o afectar-li significativament.

Portabilitat: les persones interessades poden sol·licitar i rebre les dades que l’incumbeixin i hagin facilitat a la FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNECH o sol·licitar el seu enviament a un altre responsable del tractament de la seva elecció, en un format estructurat d’ús comú i lectura mecànica.9.2. Quan respondrem a la seva sol·licitud?

La FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNECH respondrà a les seves peticions a la major brevetat possible i, en tot cas, en el termini d’un mes des de la recepció de la seva sol·licitud. Aquest  termini podrà prorrogar-se un altres dos mesos en cas necessari, tenint en compte la complexitat i el número de sol·licituds. El responsable informarà a l’interessat de la pròrroga dins del primer mes a partir de la recepció de la sol·licitud indicant els motius de la dilació.

9.3. Vostè té dret a retirar el seu consentiment?

L’interessat te dret a retirar en qualsevol moment el consentiment prestat, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment prestat en el moment de les seves subscripcions o aportació de dades.

9.4. On ha de dirigir-se per l’exercici dels seus drets?

Per l’exercici dels seus drets, l’interessat podrà enviar una carta amb totes les seves dades, incloent-hi fotocòpia de DNI o passaport i indicació del dret que s’exerceix dirigint-se a la FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNECH, Carrer de Sants 14-16, principal, 08014 - Barcelona, o a través de Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..
 
9.5. Vostè té dret a reclamar?

L’informem que si vostè presenta una sol·licitud per l’exercici d’aquests drets i considera que no ha estat atesa adequadament per la FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNECH, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades d’acord amb el procediment previst en la següent adreça:

https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf


10. Transferència de dades personals a tercers

La FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNECH podrà comunicar les seves dades a tercers com a conseqüència d’obligacions o requeriments legals, a jutjats, tribunals i administracions públiques en cas necessari, o a qualsevol altre tercer, persona o entitat a qui vostè ens hagi autoritzat.

Quan s’hagi de transferir o comunicar les seves dades a tercers, es mantindrà vigent el compromís de salvaguardar les seves dades personals de conformitat amb lo establert en aquesta Política de Privacitat i es prendran totes les mesures i precaucions raonables per assegurar que els tercers mantenen compromisos de confidencialitat i secret en relació amb la protecció de les seves dades personals. La transferència o comunicació de les seves dades personals es realitzarà sempre complint les obligacions legals i sobre la base d’acords de tractament de dades personals, amb la finalitat d’assegurar que les seves dades no són tractades per cap altre finalitat de les clarament establertes i que es prenen les mesures de seguretat necessàries. Per les transferències de dades entre societats del mateix grup existeixen unes Normes Corporatives Vinculants que obliguen a totes les companyies i garanteixen uns estàndards d’actuació.

En el cas de transferències internacionals, sempre es sol·licitarà el seu consentiment expresso per transferir les seves dades personals a tercers localitzats fora del país en el que hem recopilat les seves dades (si aplica), a excepció de que la transferència estigui autoritzada o requerida per una llei, norma o tribunal.


11. Emmagatzematge i seguretat de les seves dades personals

La FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNECH adopta i actualitza les seves mesures de seguretat organitzatives i tècniques amb la finalitat de que el tractament de dades personals que realitza sigui conforme amb els requisits de la legislació vigent en matèria de protecció de dades nacional i europea.

El processament i emmagatzematge es porta a terme utilitzant eines informàtiques i/o telemàtiques, amb mètodes d’organització i amb una lògica estrictament relacionada amb els propòsits indicats. S’han posat salvaguardes de conformitat amb el requerit per la normativa vigent per protegir les dades personals que emmagatzemem  d’usos indeguts, interferències i pèrdues, accessos no autoritzats, modificacions o divulgació.

La Web aplica mesures de seguretat tècnica tals com la encriptació en aquells casos en els que raonablement és possible. Tanmateix, diferents sistemes com l’arxiu segur de documents originals o la limitació d’accés a dades personals a les persones adequadament autoritzades permetin dotar de seguretat al tractament de les seves dades personals.

A més, la Web adopta les mesures raonables per destruir de forma permanent totes les dades personals una vegada finalitzat el seu termini d’utilització de conformitat amb aquesta Política de Privacitat.

Les dades es processen en les oficines operatives del Responsable y l’Encarregat del Tractament i en qualsevol altre lloc on es trobin les parts involucrades en el tractament. Es pot sol·licitar més informació al Responsable i l’Encarregat del Tractament. Les Dades es processen durant el temps necessari per realitzar el servei sol·licitat per l’Usuari, o requerit per les finalitats descrites en aquest document, i l’Usuari sempre pot sol·licitar la interrupció del tractament o l’eliminació de dades.

12. Comunicacions electròniques.

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, l’informem que les adreces de correu electrònic podran ser utilitzades per l’enviament d’informació d’aquesta organització. Si no desitja rebre informació o vol revocar el consentiment atorgat pel tractament de les seves dades preguem ho faci de la manera indicada més amunt o dirigint-se a la següent adreça de correu electrònic Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 
13. Modificacions a la present informació de protecció de dades.

La FUNDACIÓ PAULINO TORRAS DOMÈNECH es reserva el dret de modificar la seva Política de Protecció de Dades d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. Qualsevol modificació de l’esmentada política serà publicada en el lloc web.


14. Informació addicional

Per a més informació sobre privacitat en general, pot visitar la pàgina web de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) en https://www.aepd.es.   

A petició de l’Usuari, a més de la informació continguda en aquesta política de privacitat, el Responsable i l’Encarregat del Tractament podran proporcionar-li informació addicional i contextual sobre serveis específics, o la recopilació i processament de Dades Personals.

Sants, 14-16 principal
Tel.: +34 93 363 38 25
info@fundacionpaulinotorras.org
08014 Barcelona

 

 Copyright © 2019 Fundació Paulino Torras. Tots els drets reservats.

 

 

Política de privacitat i protecció de dades

Política de cookies