Fundació Paulino Torras

Nosaltres

La Fundació Paulino Torras Domènech va ser constituïda l'any 1970 amb l'objecte fundacional de realitzar, principalment a Catalunya, ajudes econòmiques i activitats de caràcter benèfic, docent i cultural que facilitin el desenvolupament personal, professional, polític i qualsevol altre de caràcter social, especialment de migrants (emigrants i immigrants), joves i orfes, i promoure les condicions per a la participació lliure i eficaç de les persones joves en el desenvolupament social, econòmic i cultural, en tots els seus aspectes i en el seu sentitat més ampli, tant a Catalunya com en països menys avançats, mitjançant els projectes de cooperació al desenvolupament. 

El nostres objectius

Finalitat

Promoure

Promoure les condicions per a la participació lliure i eficaç de les persones joves en el desenvolupament social, económic i cultural, i articular instruments de suport a l'associacionisme garantint la capcitat d'interlocució, ja sigui individualment o a través d'associacions.

Ajudar

Concedir tota classe d'ajudes a persones físiques, i col·laborar amb altres entitats que realitzin activitats compreses en l'objecte de la fundació. La realització d'activitats de voluntariat i de cooperació al desenvolupament en col·laboració amb altres entitats no governamentals.

Organitzar

Cursos, conferències, seminaris, exposicions i tota classe de manifestacions anàlogues, aixo com la promoció, finançament i producció d'obres literàries, publicacions, obres de teatre, produccions cinematogràfiques, etc.

On van dirigides les ajudes

Beneficiaris

A l'hora de seleccionar els beneficiaris, la Fundació té en compte tots aquells projectes personals o d'institucions que realitzan una tasca assistencial, educacional o d'acompanyament de joves, organitzant activitats que ajudin a desenvolupar aquests principis, finançant total o parcialment aquests projectes. Tanmateix, és important atendre les necessitats d'algunes institucions que acullen alumnes de diverses nacionalitats amb escasos recursos econòmics, facilitant la seva integració a nivell personal i educatiu i promovent la participació dels seus familiars en aquesta tasca. La Fundació a més de participar segons els casos en la seva realització,  porta a terme un seguiment i avaluació dels mateixos. 

Les persones darrera la fundació

Patronat

El Patronat és l'òrgan de govern de la Fundació i pren les decisions en conformitat amb els estatuts vigents. En l'actualitat el composen:

President

Sr. Ignacio Font Boix

Vicepresidenta

Sra. María José Font Boix

Secretari

Sr. Lluís Ferreiro Loperena

Vocal

Sr. Ignasi Canela Mercadé

Sants, 14-16 principal
Tel.: +34 93 363 38 25
info@fundacionpaulinotorras.org
08014 Barcelona

 

 Copyright © 2019 Fundació Paulino Torras. Tots els drets reservats.

 

 

Política de privacitat i protecció de dades

Política de cookies